Trio Reformer trening

Poluindividualni čas na Reformer mašini koji može da broji minimalno 3 i maksimalno 6 osoba. Čas je prilagođen mogućnostima vježbača u grupi uz konsatantan nadzor instruktorice.