MINI REFORMER GROUP

Poluindividualni čas na Reformer mašini u mini grupi s 5 osoba. Čas je prilagođen mogućnostima vježbača u grupi uz konsatantan nadzor instruktorice.