Flexi paket

Ovaj paket lako može zadovoljiti potrebe kako sportista tako i rekreativaca. Idealan je za sve koji žele da uključe Pilates trening kao sporadičnu dodatnu aktivnost ili za one koji zbog nedostatka vremena ne mogu stizati na fiksne termine više puta sedmično.
Ovaj paket odnosi se na rad s instruktorom 1 na 1. Podrazumjeva 5 termina koje je moguće iskoristiti u periodu od 2 mjeseca.
Termini se zakazuju u dogovoru s instruktoricom prema trenutno raspoloživim kapacitetima. 
Ovaj paket ne podrazumjeva fiksne termine. Broj sedmičnih treninga i dani kada će se održati ovise od trenutno raspoloživih kapaciteta u studiju.