Combo Pilates trening

Combo Pilates trening podrazumjeva rad u mini grupi do šest vježbača. Kroz ovaj program praktikuje se naizmjenično odjeljenski način rada. Upravo iz ovog razloga čas je jako dinamičan, kreativan, izazovan i zanimljiv.  Prilagodljiv je kako početnicima tako i naprednijim vježbačima.
Vježbači kroz ovakav čas koriste više sprava i rekvizita. Izvode vježbe kako na Pilates spravama (Wunda Cheir, Spring Board i dr.),  tako i na prostirkama. Tokom izvođenja vježbi također upotrebljavamo i sitne pilates rekvizite (elastične trake, bučice, pilates obruč, soft ball, velika lopta i sl.).
Pridružite se Combo Pilates času i doživite novo iskustvo vježbanja.